Toekenningen actueel

Stichting Switch (2019)
bijdrage voor het project ‘Literaire Tocht 2019’ met Johan Fretz voor scholieren en leerlingen van het voortgezet en beroepsonderwijs. Switch beoogt hierbij samen met Stichting Monument Middelburg en de Provincie Zeeland de 155 jaar afschaffing slavernij centraal te stellen. Het doel van de Literaire Tocht is:
• Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect en die behandelen vanuit de invalshoek cultuur/literatuur.
• Aandacht vragen voor cross-culturele verscheidenheid.
• Aandacht vragen voor de herdenking ‘155 jaar afschaffing slavernij’.
• Werken aan leesbevordering door alle leerlingen een speciaal door de auteur geschreven essay aan te bieden, na afloop van de lezing.
• Een bijdrage leveren aan missie en doelstelling van de Four Freedoms door het jaar heen.
De Frits Lensvelt Stichting geeft in principe slechts een keer subsidie aan een project. Bij hoge uitzondering is dit voor de Literaire Tocht voor een tweede en laatste maal gebeurd.

Stichting Caesuur (2019)
eenmalige bijdrage voor deelname met ‘RuimteCaesuur’ aan een expositie buiten Zeeland, in dit geval aan de kunstbeurs This Art Fair in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Dorpsraad Lewedorp (2019)
de Dorpsraad in Lewedorp viert in 2019 het negentig jarige bestaan van het dorp. De Frits Lensvelt Stichting geeft een bijdrage voor de aan te leggen ‘mozaïekroute’ door het dorp. Het is de bedoeling dat deze ‘mozaïekroute’ structureel blijft liggen.

Stichting GraauwRock (2019)
op 29 mei 2019 organiseert GraauwRock specifiek voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking en hun familie en/of begeleiders een festival. De Frits Lensvelt Stichting geeft hieraan een bijdrage.

Zeeuwse Documentatie Stichting (2019)
bijdrage voor de documentaire ‘EERSTE HULP BIJ OORLOG - verpleegkundige activiteiten in de Slag om de Schelde 1944’.

Stichting Decreet Concreet (2018/2019)
bijdrage voor de ‘Schat van het GAK-gebouw’ in Goes. Decreet Concreet zet zich in voor het behoud van het kunstwerk van kunstenares Elsa Westland. Midden in Goes staat  het oude kantoorgebouw van het GAK al jaren leeg. Verborgen in de entreehal staat een indrukwekkend kunstwerk, een keramisch wandreliëf van 3,5 meter hoog bij 4,5 meter breed. Door het golvende lijnenspel enerzijds denken aan aardlagen (een vertaling van de diverse lagen van de bevolking die het GAK moest bedienen), anderzijds aan waterstromen, die in Zeeland natuurlijk nooit ver weg zijn. Het is de bedoeling dat het gebouw in 2019 wordt gesloopt. Decreet Concreet ijvert ervoor dat het kunstwerk op een publiek toegankelijke plaats terugkomt en ook wil het dat schoolkinderen bij het proces worden betrokken.

Galerie De Vier Gemeten Veere / Uitgeverij De Boer - De Ruiter (2019)
bijdrage aan het uit te geven van het boek ‘Veere daar moest je geweest zijn’, een naslagwerk met de namen van meer dan 1.000 kunstenaars die in Veere (een- of meermalig) tussen 1892 en 1992 werkten. De auteur is Joost Bakker. Het boek wordt gepresenteerd in juni 2019 tegelijkertijd met de gelijknamige expositie over de Veerse kunstenaarskolonie in het Veers Museum.

Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis te Axel (2019)
bijdrage voor het Hellinc-project dat tot doel heeft de in Axel geboren componist Lupus (Wulfaert) Hellinc vanwege diens verdiensten voor de polyfone muziek onder de aandacht van een groter publiek te brengen.
 
Stichting Welzijn Middelburg (2019)
financiële bijdrage voor aanschaf van een elektronische ondersteunende duofiets om kwetsbare mensen in beweging te krijgen en ze andere mensen te laten ontmoeten.
De doelstellingen van het project zijn:
1. De mensen uit hun eenzaamheid en isolement halen, uit hun huis halen. Inwoners met elkaar verbinden en zo de leefbaarheid te vergroten.
2. Het samen dingen doen en elkaar ontmoeten in een gezellige omgeving.
3. Bewoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking de mogelijkheid bieden normaal deel te nemen aan de samenleving waartoe ze behoren en ze te laten genieten van de prachtige omgeving.
4. De mogelijkheid bieden de fietsen ook beschikbaar te stellen aan andere gebruikers, bijvoorbeeld moeder en dochter voor een uitje.

Stichting Het Zeeuws Orkest (2019)
toezegging financiële bijdrage aan het project ‘De Muziekkoning’. Het plan van Het Zeeuws Orkest is om de kinderen in de steden en dorpen, verspreid over de eilanden, te bereiken met een muziekproductie die een aanvulling en aanmoediging is voor alle basisscholen om Méér Muziek in de Klas te gaan opnemen in hun onderwijsprogramma. Dit keer niet ín de klas, maar in de dorpshuizen en kleine theaters. Juist het bezoeken van een concert buiten de school maakt het voor kinderen spannend. Het is goed dat ze vroeg leren dat je voor culturele uitingen soms buiten de deur je licht moet opsteken.

Revant – Team Zeebra (2019)
toezegging financiële bijdrage voor het aanschaffen van een vast frame handbike. Poliklinische en klinische revalidanten (afkomstig uit geheel Zeeland) kunnen hier gebruik van maken. De stalling van de deze handbike is in de vestiging Goes, maar ook revalidanten van de vestiging in Terneuzen (De Wielingen) kunnen deze fiets gebruiken. De handbike zal voornamelijk met de volgende twee doelstellingen worden ingezet:
·     Als therapeutisch hulpmiddel voor meerdere behandeldoelen. Denk hierbij aan ontwikkeling van fysieke conditie en kracht, kennismaking met deze sport- c.q. vrije tijds mogelijkheid en bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl;
·     Ondersteunend trainingsmiddel voor onze Zeeuwse deelnemers aan de handbike wedstrijd.
 
Stichting Polderhuis Westkapelle (2019)
tweede en tevens laatste waarderingsbijdrage voor het organiseren van viermaal een ‘mannenontbijt’. Het doel is om met deze ontbijten ontmoetingen en een onderlinge band van gezamenlijke interesse te bevorderen. In de toekomst hoopt het bestuur van de Stichting Polderhuis Westkapelle dat deze mannen zelf mede vervolgactiviteiten gaan organiseren.

Stichting Present in Terneuzen (2019)
eenmalige financiële bijdrage om vrijwilligers te ondersteunen die in contact staan c.q. komen met kwetsbare mensen in een sociaal isolement. Het doel is de vrijwilligers in contact te brengen met deze doelgroep en ze te kunnen helpen hun isolement te doorbreken. De hulpontvangers krijgen het gevoel gezien en gerespecteerd te worden. Daarnaast geeft het de vrijwilligers een inkijkje in het leven van mensen die niet meer zonder hulp van anderen zich staande houden in de maatschappij.

Vereniging Primas Scholengroep – ’t Paalhoofd Zoutelande (2019)
waarderingsbijdrage voor de  inrichting van een buitentuin op het schoolplein  van basisschool ’t Paalhoofd met de intentie dat er diverse mensen/organisaties gebruik van kunnen maken, zoals muziekvereniging, de buitenschoolse opvang (BSO), de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen enzovoort.

Atelier Zeeklei Krabbendijke (2019)
bijdrage voor de aanschaf van bokken en ezels voor de inrichting van het Atelier Zeeklei in de voormalige wachtruimte van het NS-station. Er komt een open atelier in deze voormalige wachtruimte waar mensen keramiek- en schilderlessen kunnen volgen. Het atelier moet een inspiratiebron zijn voor veel mensen om creatief aan de slag te gaan.

Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) (2019)
eenmalige donatie voor maximaal zes mensen met een beperking uit Zeeland om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van SailWise.  SailWise is een toonaangevende aanbieder in Nederland van meerdaagse en uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een handicap. Vanuit hun drie volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodaties kan iedereen genieten van een onvergetelijke tijd op het water. Met de juiste aanpassingen is het voor iedereen - ongeacht zijn of haar handicap - mogelijk om te (leren) watersporten. 

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2019)
eenmalige donatie voor voor de ontwikkeling van een stads- en educatieprogramma dat deze stichting opzet in samenwerking met de inwoners van Veere. De Grote Kerk Veere krijgt een nieuwe bestemming en wordt het nieuwe cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. De kerk wordt een culturele ontmoetingsplek die altijd open is en rekening houdt met een breed publiek. De combinatie van eeuwenoud erfgoed en hedendaagse technologie zorgt voor een spannende ervaring die uniek is voor Zeeland.

Ard Hesselink (2019)
toezegging bijdrage voor het boek in wording ‘Tussen dam en dijk’ over de levens zijn grootouders Frits Lensvelt Sr. en Nell Bronger. Uitgangspunt is meer aandacht en beter begrip voor het werk van Frits Lensvelt (waarvan veel in dit boek voor het eerst beschreven/getoond wordt) en een wijdere erkenning van het werk van zijn vrouw Nell Bronger die tot op heden in zijn schaduw een te anoniem bestaan heeft gehad.

Provincie Zeeland – 75 jaar Bevrijding – Slag om de Schelde (2019)
bijdrage voor het educatieve en culturele onderdeel van de viering van de ‘Slag om de Schelde’, opdat nieuwe generaties leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we de vier vrijheden (Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Vrees en Vrijwaring van Gebrek van Franklin D. Roosevelt) moeten koesteren. In 2019 en 2020 herdenken én vieren we dat het 75 jaar geleden is dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.


 

 

 

 

  

 

 

 

Download als PDF