Uitgelicht

Ard Hesselink (2022)
Ard heeft het boek ‘Frits Lensvelt Jr. Erudiet Clochard, Ascetisch Bourgondiër’ geschreven over de oprichter van onze stichting ter ere van Frits’ 100ste geboortejaar op 13-05-2022. Frits was de oom van Ard. Er zijn bijdragen te lezen van diverse oud-collega’s, vrienden en familieleden. Veel foto’s en opnamen van werk van Frits zijn er in opgenomen. Ook is er een hoofdstuk van kunsthistorica Dr. Lies Netel, die Frits’ werk analyseert en een plaats geeft in de tijd. De presentatie van het boek vond plaats op 13 mei 2022 in het museum in Veere en daar is ook een kleine expositie van het werk van Frits te bewonderen. De Frits Lensvelt Stichting heeft de financiering van het boek voor haar rekening genomen. Het boek is te koop in het museum in Veere en bij Ard Hesselink. (NRC; 4 bollen).

 

Ard Hesselink (2019)
toezegging bijdrage voor het boek in wording "Tussen dam en dijk" over de levens zijn grootouders Frits Lensvelt Sr. en Nell Bronger. Uitgangspunt is meer aandacht en beter begrip voor het werk van Frits Lensvelt (waarvan veel in dit boek voor het eerst beschreven/getoond wordt) en een wijdere erkenning van het werk van zijn vrouw Nell Bronger die tot op heden in zijn schaduw een te anoniem bestaan heeft gehad.

Op 1 juni 2021 kwam het boek "Tussen dam en dijk" de levens van Nell Bronger en Frits Lensvelt" uit. 312 pag., 30x30cm, hardcover, meer dan 900 illustraties. Meer informatie via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Toekenningen 2023

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2023)Financiële bijdrage voor project NDT X Grote Kerk Veere dat door de combinatie van moderne dans, de expertise van het NDT (Nederlands Dans Theater) en de erfgoedwaarden en erfgoedverhalen van de Grote Kerk garant zal staan voor intensief leren en beleven

Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig (2023)Eenmalige bijdrage voor het samenstellen van een wandelgids langs Nederlandse kunstenaarskolonies en schildersdorpen,   vooral omdat zowel Domburg als Veere onderdeel zullen zijn van deze wandelgids waarmee de Zeeuwse component is garandeerd.

Stichting door de Wind (2023)Financiële bijdrage voor het project ‘Varende broedplaats’ dat plaatsvindt op het schip ‘De Vrijbuiter’. Dit maak- en onderzoeks­traject staat open voor 8 tot 15 jongeren binnen de leeftijdsgroep 16-28 jaar die zich interesseert voor kunst, zelf kunst maakt of hier nieuwsgierig naar is en waarbij alle kunstuitingen welkom zijn. Door de diversiteit kan een spannende samenwerking en eindwerk ontstaan.

Stichting University College Roosevelt (2023)Bijdrage aan publicatie over door de UCR-studenten verzamelde voorwerpen die overal uit de wereld vandaan komen maar met een duidelijke Zeeuwse connectie hebben.

Stichting Leergeld Walcheren (2023)Eenmalige bijdrage aan het project ‘Gelijke kansen voor iedereen’ door benodigde digitale leermiddelen of fietsen beschikbaar te stellen voor gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Ook betaalt de stichting bijvoorbeeld sportabonnementen en zwemlessen. Wij vergoeden een (refurbished) laptop of een iPad voor kinderen op de basisschool en op het voortgezet onderwijs.

Stichting Kunstspoor (2023)
Bij de viering van 25 jaar Kunstspoor staat ‘Verbinding’ centraal: verbinding met de inwoners van Noord-Beveland, verbinding met alle lokale culturele instellingen en verbinding met bedrijven op het eiland. Dit gebeurde tot op heden niet. In 2023 organiseert Kunstspoor met alle 27 culturele instellingen van Noord-Beveland een groot feest voor álle inwoners van Noord-Beveland, waarbij niemand vergeten wordt. Kunstspoor zoekt vooral de verbinding met mensen die nooit aan kunst kijken toe komen, omdat zij vaak alle energie nodig hebben voor hun dagelijks leven. We organiseren bijeenkomsten in hun eigen dorpshuis en plaatsen de kunst op een prominente plek in ieder dorp. Voor alle basisschoolleerlingen organiseren we een gratis kinderkunstweek met 18 workshops. Het bestuur van de Frits Linsvelt Stichting vindt en vond dit een laagdrempelig, verbindend en ook educatief project en daardoor een goede reden om het financieel te steunen.

Ard Hesselink (2023)
Ard Hesselink is bezig met het samenstellen en uitgeven van een catologus over het oeuvre van Frits Lensvelt Jr., oprichter van onze stichting. Met als drijfveer: Meer aandacht voor een vrijwel vergeten maar belangrijk kunstenaar en verdieping van de kennis omtrent zijn leven en werk. Het bestuur vindt het een belangrijke uitgave die recht doet aan de oprichter van onze stichting en besloot daarom ook tot (mede)financiering van deze catalogus.

Stichting Pumptrackbaan Axel (2023)
Donatie/aanmoedigingsbijdrage voor de aanschaf van een dam- en schaakspel voor de jeugd bij de Pumptrackbaan te Axel.

Stichting De Clinch (2023)
Financiële bijdrage voor de organisatie van een circusfestival met als artiesten jongeren met en zonder verstandelijke beperking. Het project is bestemd voor een groep zwakkere/kwetsbare mensen uit onze Zeeuwse samenleving, mensen met een (verstandelijke) beperking, maar het staat ook voor een inclusief traject.

Stichting Armoede Fonds (2023)
Eenmalige bijdrage voor de uitgifte van steunpakketten aan kwestbare ouderen die in Zeeland in armoede leven Juist deze kwestbare ouderen behoren tot een van de doelgroepen die wijlen Frits Lensvelt destijds voor ogen had. Het gaat hier om oudere mensen die moeten rondkomen van alleen AOW en die door de hoge inflatie, hoge energiekosten (o.a. door slecht geïsoleerde huizen enzovoort) in financiële problemen komen. Belangrijk is ook het blijvend contact leggen met deze doelgroep door lokale mensen (vrijwilligers). Door het soms ontbreken van een sociaal netwerk kunnen zij nu in beeld blijven en is wellicht eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen.

Stichting Vier het Leven (2023)
Toezegging waarderingsbijdrage voor het online cultureel aanbod toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen voor de doelgroep Zeeuwse ouderen vanwege het educatieve karakter.

Rosalinde van Ingen Schenau (2023)
Aanmoedigingsbijdrage (eenmalig) voor het kunstwerk ‘Sound Wave’ B-24M | 10-FO 44-50747 voor het kweken van bewustwording bij de scholieren/studenten van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee, over de verschrikkingen van oorlog en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Stichting Danzee (2023)
Bijdrage voor het project ‘Land in Zee’ met het doel versterking van de keten van talent­ontwikkeling dans in Zeeland, vooral gericht om jonge kinderen (6-8 jaar) en om jongeren een mooi perspectief te bieden en te stimuleren zich verder te ontwikkelen in de dans. Belangrijk, omdat dans een positief effect heeft op de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren.

Stichting KNMR Westkapelle (2023)
Bijdrage voor het samenstellen van een boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van KNMR Westkapelle.

Stichting Valreep (2023)
Bijdrage voor ‘Dansen op der Boede’, een maatschappelijk relevante voorstelling over Martien Beversluis’leven. Deze voorstelling vindt plaats op diverse lokaties en op kleinschalig niveau.

Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek (2023)
Bijdrage voor de aanschaf van geluidsapparatuur en podiumverlichting, omdat deze organisatie een belangrijke taak vervult voor de leefbaarheid van Ellewoutsdijk en de regio met laag­drempelige activiteiten voor een divers publiek.

Stichting Humanitas (2023)
Eenmalige bijdrage voor project Maatjes Licht Verstandelijk Beperkten Zeeland met als doel: het vergroten zelfbewustzijn en zelfredzaamheid van deelnemers met een licht verstandelijke beperking en het verkleinen van hun sociaal isolement).

Stichting Weitjerock (2023)
Eenmalige bijdrage voor het project ‘WeitjeRock Young Talent’, omdat het laagdrempelig, vernieuwend en educatief is. Het is een goede manier jonge kinderen kennis te laten maken met muziek en hun interesse te wekken om hiermee zelf aan de slag te gaan. 

ZB Bibliotheek van Zeeland (2023)
Financiële bijdrage voor de binnen- en buitententoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’. De exposities zijn door hun lage drempel een goede manier om bij te dragen aan de bewustwording in dit geval dat passende zorg voor sommige mensen (lhbti- en gendergerelateerd) in onze samenleving niet vanzelfsprekend is.

Stichting Prospektor (2023)
Bijdrage voor het maken van de podcast ‘Mina en Mevrouw’. Het verhaal schetst een ander beeld tussen de ‘beter gesitueerden’ en het 'gewone volk' dan in het verleden het geval was en bovendien is het onderwerp van de podcast typisch Zeeuws.

Equi Amica (2023)
Waarderingsbijdrage voor het organiseren van de eerste editie van een eendaags evenement voor paardenliehebbers met veel kinder- en andere activiteiten. Het is de bedoeling van het project om diervriendelijkheid (natural horsmanship) te bevorderen.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2023)
Eenmalige start- c.q. waarderingsbijdrage voor het organiseren van het festival Sinfionetta (strijkersmuziek) in samenwerking met het Sinfionetta Amsterdam van kleinschalige concerten op diverse historische locaties met onverwachte plekken op Walcheren en met als festivalhart de Grote Kerk in Veere.

Stichting Rimpelingen / De Baaierd (2023)
Bijdrage voor de Baaierd, een gildewerkplaats voor schrijvers. Met als doelen: beginnende Zeeuwse vertellers laten zien dat schrijver worden kán, samen met een baaierd aan collega’s, gevorderde schrijvers uit Zeeland het vertelpodium geven dat ze verdienen met een scala aan toehoorders en om aan alle Zeeuwen te laten weten dat verhalen op vele manieren ontstaan.

Stichting Scouting Zierikzee en omstreken (2023)
Waarderingsbijdrage aan het realiseren/vervangen van een materialenschuur voor de Scouting Zierikzee. Een goede opslag voor spelmateriaal is nodig opdat de activiteiten voor de jeugdleden -elk kind is welkom- gewaarborgd kan blijven. Het verbindende karakter van de scouting in deze steeds meer individualistische maatschappij is erg belangrijk. Jongeren leren er samenwerken en elkaar te respecteren.

Stichting Present Walcheren (2023)
Waarderingsbijdrage voor het maken van muziek in het Sint Jans hospice de Casembroot.

Stichting Social Film (2023)
Financiële bijdrage voor het maken van de documentaire Hoofd Stuk. Het doel van de documentaire is om meer inzicht te geven in levend-verlies, meer aandacht voor naasten in de begeleiding van mensen met NAH (hersenaneurysma) te bevorderen en meer openheid te creëren om met elkaar over dit soort lastige onderwerpen in gesprek te gaan. De film onder regie van Lieke Anna Haertjens (haar debuut) speelt zich af in een Zeeuws verzorgingshuis en zal o.a. Omroep Zeeland te zijner tijd uitzenden. Waarschijnlijk vindt de premiere op Film By the Sea in Vlissingen plaats.