Lijst van toekenningen 2008 - 2023

Stichting Behoud Hoogaars (2008)
bijdrage bestemd voor de aanschaf van materialen voor een tijdelijk onderkomen en het op termijn restaureren van een verworven schip.

Watersnood Museum Ouwerkerk (2008)
waarderingsbijdrage voor de uitbreiding van dit belangrijke Zeeuwse museum, dat vooral op educatief gebied zowel naar jong als oud van grote waarde is.

Humanitas Zeeland voor 10-jarig jubileum viering Homestart Walcheren (2008)
bijdrage bestemd voor het familie-uitje naar Bambini voor de gezinnen die Home-start Walcheren ondersteunt en voor de Vrijwilligers Beauty-verwendag.

Zeeuwse Wereldvrouwen Schouwen-Duiveland (2009-2011)
initiatief van de Wereld­vrouwen Schouwen-Duiveland om hun project als voorbeeld van integratie onder de aandacht te brengen.

COS Zeeland (2009) (2012)
fototentoonstelling Freedom 4all (2009) en vervolg hierop de klimaattentoonstelling ‘ Solutions’ in Goes (2012).

Stichting Dunya Vlissingen (2010)
financiële ondersteuning cursus Allez voor de maatschappelijke activering van vrouwen.

Ingrid Brilleman (2010)
bijdrage voor uitgave boekje ‘Parels van Zeeland’ met portretten van ‘nieuwe’ Zeeuwen.

Zeeuwse Wereldvrouwen Schouwen-Duiveland (2012)
bijdrage voor het kunstproject ‘Heldinnen Wereldwijd’. Empowerment van vrouwen door middel van kunst. De vrouwen kozen heldinnen uit diverse landen, zoals de Zeeuwse Neeltje Lokerse, Aletta Jacobs Florence Nightingale, Emma Pankhurst, maar ook heldinnen uit landen als Bulgarije, Irak, Afghanistan enzovoort. Deze vrouwen inspireren de Zeeuwse wereldvrouwen voor dit een jaar durende project.

Stichting Leergeld Walcheren (2012)
bijdrage voor educatieve/culturele activiteiten, sport en voor excursies naar het buitenland, zodat meer kansloze kinderen niet om banale financiële redenen worden uitgesloten.

Stichting Droom – Vlissingen (2012)
eenmalige bijdrage voor ontmoetingscentrum ‘Het Vlot’ om aan groepen/organisaties die zich inzetten voor kansarmen in de samenleving, een onderdak te bieden.

Zeeuwse Volksuniversiteit (2013)
een waarderingsbijdrage voor het houden van een lezing ‘oral history’ met het oog op hoe de deelnemers het in eigen omgeving kunnen toepassen. De cursus had een educatief oogmerk en was laagdrempelig.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Gentlewoman (2014)
financiële bijdrage voor research & ontwikkeling van het filmscript voor een Zeeuwse Western door Roslin Prager.

Museum Meermanno (2014)
bijdrage aan tentoonstelling De Verbeelders 125 jaar Nederlandse boekillustratiemet illustraties van Frits Lensvelt Sr.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting De Loods (2015)
bijdrage aan de Stichting De Loods. Dit is een kleinschalige organisatie, die zich inzet voor mensen die weer willen participeren in de samenleving. De LOODS wil jongeren in achterstandssituaties nieuwe perspectieven bieden. Onder het motto “samen op koers” zet De Loods zich in om mensen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan in de maatschappij en te ondersteunen bij het zoeken naar werk, het vinden van huisvesting en het op orde krijgen van de financiën.

Stichting Gentlewoman (2015)
aanmoedingsbijdrage voor een schildercursus.

Stichting Mae Uku (2015)
bijdrage voor een onderdeel van het Midzomerfeest: optredens van muziekbandjes uit de regio en een Salso-demo.

Vrouwenopvang Emergis / Stichting Laat je horen (2015)
een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van de meertalige app Ican en voor een promotiefilmpje.

Alzheimer Nederland – afdeling Zeeland (2015)
financiële bijdrage voor het project ‘Dementie­vriendelijk Zeeland’. Specifiek voor het maken van informatieve en inspirerende filmpjes over voorbeeldprojecten, evenals voor het maken van een brochure en flyer voor de verdere verspreiding van het gedachtegoed en de aanpak. Onderdelen van het project zijn vernieuwend en veranderend van aard en dragen bij aan het welzijn van een groep kwetsbare mensen.

Resto van Harte (2015 en 2016)
bijdrage voor het organiseren van in totaal 10 meedoen-bijeenkomsten voor (kwetsbare) mensen van allerlei pluimage. Waarin een aantal thema’s centraal staan zoals ontmoeting, perspectief op werk en scholing, gezonde levensstijl en lichaamsbeweging, financiële zelfredzaamheid, samenredzaamheid. Deze bijeenkomsten vinden op verschillende plaatsen in Zeeland plaats.

Stichting Manage Smiro te Schoondijke (2015)
sponsoring aanschaf boomloos duozadel om kinderen met een beperking die niet zo goed ter been zijn (of volledig in een rolstoel zitten) de mogelijkheid tot paardrijden te bieden.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Zeeland houdt van schaatsen (2016)
bijdrage voor project ‘Middelburg verwelkomt haar asielzoekers op de ijsbaan’. De Stichting Zeeland houdt van schaatsen organiseert in januari één dag om asielzoekers kennis te laten maken met schaatsen en met oer-Hollandse gewoonten en het ontmoeten van Nederlandse mensen.

Tussenstop Zeeland (dakloze jongeren) van Humanitas (2015 en 2016)
bijdrage voor een integrale ketenaanpak van zwerfjongeren in Zeeland. Het doel van Tussenstop in Zeeland is in 2015 en 2016 10 tot 20 ‘kansrijke’ Zeeuwse dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 25 jaar tijdelijk huisvesten en begeleiden bij 15 vaste gastgezinnen in de provincie Zeeland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek die Humanitas landelijk ontwikkelt.

Stichting Hulst voor Elkaar (2016)
sponsoring van het ‘Open Muziek Café’. De bezoekers van het café behoren tot de doelgroep van mensen die minder kansrijk zijn in de samenleving en vaak tussen wal en schip vallen. De vrijwilligers die de organisatie van het café organiseren bieden hen prachtige avonden en brengen hen hiermee bovendien met andere mensen waardoor nieuwe netwerken ontstaan.

Stichting Zeeuwse Wereldvrouwen Diversiteit & Empowerment (2016)
bijdrage voor de expositie ‘Het Verhaal Gaat Door ….’ over de vrouwengeschiedenis op Schouwen-Duiveland over de periode 1980 tot heden, met nadruk op de actualiteit hiervan voor het handelen van vandaag.

Stichting Kunst kun je leren (2016)
ondersteuning van kunst- en educatieprojecten voor kinderen en jongeren die verblijven in het Asielzoekerscentrum in Goes. Het doel is kinderen en jongeren van het AZC een activiteitenaanbod te geven rond beeldende vorming en nieuwe media.

Stichting Vakanties Minima Walcheren (2016)
sponsoring voor het organiseren van een vakantiereis in 2016 voor gezinnen met een minimaal inkomen in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

Stichting T Huus, Axel (2016)
bijdrage in de aanschaf van een tuinset voor de inrichting van een huis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Stichting Weekje Weg (2016)
bijdrage voor het organiseren van een vakantie voor vijf gezinnen met een minimaal inkomen uit de gemeente Kapelle Biezelinge in 2016.

Humanitas – afdeling Zeeland (2016)
maatjesproject voor mensen die zich eenzaam voelen door een gebrek aan sociale contacten. Een vrijwilliger kan het gebrek aan contact doorbreken en helpen met het leggen van nieuwe contacten. Het huisbezoek gebeurt om op basis van gelijkwaardigheid iets voor elkaar te betekenen.

Humanitas – afdeling Zeeland (2016)
maatjesproject voor mensen met een  licht verstandelijke beperking. Licht verstandelijk beperkte mensen hebben soms moeite om zelf contacten te leggen of onderhouden. Humanitas brengt deze personen in contact met een vrijwilliger om samen voor of met hem/haar leuke dingen te ondernemen.

Stichting Zeeuwse Zorgschakels (2016)
bijdrage voor het project Dementievriendelijk Rilland. Het project heeft tot doel bij te dragen aan de kennis en acceptatie van demente mensen in de Rillandse woonomgeving. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een lespakket voor de basisscholen, een onderzoekswandeling door Rilland en een theatervoorstelling rondom dementie. De opgedane kennis zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van de kennis over dementie en implementatie ervan in andere Zeeuwse gemeenten.

Stichting Delta Cultureel / Museum Veere (2016)
bijdrage en garantstelling voor de expositie van ‘het dijkhuis in Veere; een speurtocht naar het verleden’. De tentoonstelling geeft een beeld van het voormalig woonhuis van de kunstenaars Frits Lensvelt Sr. en Jr. door zowel de opzet als door het tonen van kaarten, documenten, fragmenten, kunstwerken en foto’s. De tentoonstelling vindt plaats van 22 april tot en met 27 augustus 2017 in de Schotse Huizen in Veere.

Stichting Zeeuwse Zorgschakels (2016)
bijdrage voor het project 'Deskundigheidsbevordering palliatieve zorg Zeeland'. Dit gebeurt door het ontwikkelen, ontwerpen en drukken van een notitieboek voor cursisten/hulpverleners dat hen handvatten geeft voor scholing, eindopdracht en implementatie van een verbetertraject in hun werkomgeving.

Stichting Zeeuwse Concertzaal (2016)
bijdrage aan project ‘Alle Kinderen welkom in de Zeeuwse concertzaal’. In 2017 organiseert de Zeeuwse Concertzaal zes klassieke concerten voor kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang in Walcheren. Het doel is o.a. het betrekken van kinderen en jongeren bij concerten en hen zo jong mogelijk bekend te maken met concertbezoek en klassieke muziekbeleving.

Zeeuws Platform Stralingsrisico (2016)
bijdrage voor symposium SOLK en Elektrostress. Het doel van het symposium is bekendheid te geven aan en bewustwording te bevorderen van de klachten die veel mensen hebben door elektromagnetische straling. Ook zal er aandacht zijn voor Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) en de mogelijke relatie met elektrostress. Dit gebeurt in samenwerking met studenten van de Hogeschool Zeeland. Het symposium vindt plaats in januari 2017.

Watersnoodmuseum Ouwerkerk (2016)
bijdrage aan project Weerhoek. De Weerhoek dient een goede, volledige voorziening te worden waar alle belangrijkste informatie over de weersomstandigheden van de ramp van 1953 op een toegankelijke, interactieve wijze wordt weergegeven. De bedoeling is bewustwording te creëren over de gevolgen van overstromingen en het belang van waterveiligheid.

Stichting Palazolli (2016)
garantstelling voor Buddy Project voor het onderdeel van de communicatie. Het doel van het project is om mensen die met kanker hebben op een laagdrempelige manier hulp te bieden, zowel in praktische als emotioneel zin. Hiervoor worden vrijwilligers geworven en opgeleid, die deze vorm van hulp kunnen bieden. De garantstelling geldt tot 1 juli 2018.

Switch Zeeland (2016)
financiering project ‘Art1 in beeld’. Het project bestaat uit gastlessen van een fotograaf in de klas en een fotowedstrijd voor jongeren. Scholen voor voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden. De fotograaf gaat met leerlingen in gesprek over artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens aan de hand van journalistieke en geëngageerde fotografen. Ook krijgen de leerlingen praktische tips om de visie op Art 1. in beeld te brengen. Op het bevrijdingsfestival 2017 vindt er een jongerenexpositie plaats. ‘Art. 1 in beeld’ draagt bij aan kennisoverdracht en opinievorming ten aanzien van de Four Freedoms de universele verklaring van de rechten van de mens.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Present Walcheren (2017)
bijdrage voor klusprojecten voor mensen die in armoede leven en niet in staat zijn zelf een klus uit te voeren en bovendien geen netwerk hebben.

Stichting Zeeland Jazz (2017)
bijdrage voor educatief programma Festival Zeeland Jazz 2017. Mooi initiatief om jonge mensen in contact te laten komen met deze muzieksoort via workshops voor basisscholen, een initiatief dat perspectieven biedt.

Stichting Vier het leven (2017)
bijdrage voor het opstarten van Vier het Leven in regio Schouwen-Duiveland. Stichting Vier het Leven is een goededoelenorganisatie en strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen door sociaal-culturele arrangementen te organiseren. Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Dit gebeurt door ouderen regelmatig persoonlijk te begeleiden naar film-, concert- en theatervoorstellingen.

SVRZ De Vurssche (2017)
bijdrage voor het ontwikkelen van het doeboek ‘Met andere ogen’ voor dementerende, oudere mensen met een visuele beperking. Voorts een bijdrage waarmee deze mensen aan de slag gaat onder leiding van een professionele kunstenares om de al aanwezige talentvorming verder te ontwikkelen. Door haar ervaringen met het werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en dementerende cliënten is zij in staat om te kijken naar de individuele mogelijkheden van elke deelnemer. Ze laat de fantasie van elke deelnemer voorop staan.

Stichting Middelburg in Dialoog (2017)
samen denken over samen leven
Middelburg bestaat 800 jaar en dat leidt tot een feestprogramma. De stichting Middelburg in Dialoog wil verdieping en duurzaamheid door dit programma doorgeven aan een zo groot mogelijke groep Middelburgers door via de dialoog antwoord te geven op de vraag "Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?" Via een koppeling aan het gedachtengoed van grote filosofen gaan ze via een startbijeenkomst, bijeenkomsten in de wijken en dorpen en een slotbijeenkomst in een tijdsbestek van circa een half jaar op zoek naar deze antwoorden.

Stichting VisiteClowns (2017)
de VisiteClowns bezoeken verpleeg- en verzorgingshuizen voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Een aantal van deze mensen met een beperking heeft daarnaast ook een visuele beperking. De clowns hebben zich gespecialiseerd in het samenspel en maken op unieke wijze contact met doelgroepen waarbij dit niet vanzelfsprekend is. In 2017 bezoeken de VisiteClowns twee instellingen in Zeeland.

Vereniging Humanitas - Zeeland (2017)
het bestuur heeft besloten om eenmalig een bedrag te doneren specifiek voor de sport- en spelactiviteiten van het Humanitas Kinderkamp Zeeland. Hiervoor komen kinderen uit minder bedeelde Zeeuwse gezinnen in aanmerking. Humanitas organiseert al meer dan 35 jaar een kinderkamp.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (2017)
het bestuur heeft voor de renovatie van de graftekens aan de begraafplaats aan de Noorddijk te Vrouwenpolder en nieuwe aanplant een bedrag beschikbaar gesteld. De grafsteen van Frits Lensvelt Sr. ligt daar en is ernstig beschadigd. Dit graf zal worden opgeknapt en voorzien van nieuwe beplanting.

Stichting Fievant (2017 en 2018)
financiële bijdrage voor Biodanza ten behoeve van mensen met chronische, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (bijvoorbeeld dementerende mensen en mensen met Parkinson).  Biodanza organiseert eenvoudige harmonische bewegingsoefeningen op muziek voor dementerende ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met bijvoorbeeld Parkinson.

Stichting Vocaal Ensemble Zeeland (2017)
geldelijke bijdrage voor het project om een kindervoorstelling over Mozart en een Mozartconcours in Goes voor Zeeuwse kinderen tussen 6 en 20 jaar te organiseren van 23 tot en met 30 september. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting vindt het een bijzonder project om de kinderen op deze manier kennis te laten maken met klassieke muziek en ook te betrekken bij de uitvoering ervan.

Stichting Jongerenopvang Zeeland (2017)
aanmoedigingsbijdrage voor de oprichting van het familiehuis Van Duijn in de gemeente Borsele voor de opvang van pleegkinderen van 8-18 jaar.

Stichting Decreet Concreet (2017)
Project ‘Kijk daar beweegt iets (achter de gerania)’. Het project heeft tot doel aandacht te vragen voor het werk van kunstenaars uit Middelburg en de rest van Zeeland. Het project is laagdrempelig,  dat wil zeggen dat mensen geen entree hoeven te betalen en de meeste werken vanaf de straat te bekijken zijn. Daarnaast is er nog een interessant bijprogramma met lezingen, debatten, een hoorspel, muziek, een stripteken24 uur. Dit project vindt plaats de hele maand oktober 2017.

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (2017)
financiële bijdrage voor het educatieveproject ‘Doe-us!’. Het is een project bestemd voor alle leerlingen van groepen 6 en 7 van de basisscholen in Schouwen-Duiveland. De vereniging wil hiermee deze kinderen de mogelijkheid bieden ook de musea te bezoeken die op een wat grotere afstand liggen van hun eigen dorp. Een  belangrijk aspect, opdat kinderen kennis kunnen maken met het culturele aanbod in een wijdere omgeving. Het project vindt plaats van 30 oktober tot 3 november 2017.

Stichting Nationaal Watersnood Museum 1953 te Ouwerkerk (2017)
financiële bijdrage voor expositie te Colijnsplaat over het leven en werk van de in die plaats geboren waterstaatkundige Johannis de Rijke. Hij maakte in Japan furore met waterbouwkundige toepassingen die tot op de dag van vandaag hun relevantie bewijzen. Zeker in een tijd van toenemende orkanen door klimaatverandering kan er niet voldoende aandacht voor waterstaatkundige problemen en oplossingen zijn. Zeeland ervaart nog steeds de enorme impact die de watersnood van 1953 veroorzaakte. Het is belangrijk iedereen bij de les te houden. In samenwerking met Omroep Zeeland komter ook documentaireserie over verschillende Zeeuwse waterbouwers. Het Nationaal Watersnood Museum organiseert ook een symposium. De expositie, documentaireserie en het symposium vinden plaats in 2018.

Vereniging Speeltuinvereniging Lammerenburg te Vlissingen (2017)
waarderingsbijdrage voor renovatie van deze speeltuin die toegankelijk is voor kinderen met en kinderen zonder een beperking. De renovatie zal plaatsvinden in 2019.

Uitgeverij Komma (2017 / 2018)
bijdrage voor het maken van een nieuwe, meer complete publicatie over de fotografen die betrokken waren bij de samenstelling van het boek ‘De Ramp’ (1953). Het belang voor Zeeland achten wij zeer groot. Een overzichtstentoonstelling in 2018 in het Nationaal Watersnood Museum 1953 te Ouwerkerk was daarbij een grote pre.

Stichting HAA in de Maat (2017 / 2019)
waarderingsbijdrage voor het project ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’. Het project heeft tot doel leerlingen van de basisscholen in Oud-Vossemeer kennis te laten maken met en te enthousias­meren voor muziek voor individueel plezier, verhoging van de cognitieve en sociale competenties en cultuur­behoud en de leefbaarheid in uw gemeenschap. Het geld is o.a. bedoeld voor aanschaf van muziekinstrumenten c.q. de uitvoering van de lessen.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Switch (2018)
bijdrage voor het project ‘Literaire Tocht 2018’ voor scholieren en leerlingen van het voortgezet en beroepsonderwijs. Switch beoogt hierbij samen met Stichting Monument Middelburg en de Provincie Zeeland de 155 jaar afschaffing slavernij centraal te stellen. Het doel van de Literaire Tocht is:
• Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect en die behandelen vanuit de invalshoek cultuur/literatuur.
• Aandacht vragen voor cross-culturele verscheidenheid.
• Aandacht vragen voor de herdenking ‘155 jaar afschaffing slavernij’.
• Werken aan leesbevordering door alle leerlingen een speciaal door de auteur geschreven essay aan te bieden, na afloop van de lezing.
• Een bijdrage leveren aan missie en doelstelling van de Four Freedoms door het jaar heen.

Stichting Vaarwens (2018)
eenmalige waarderingsbijdrage om vaardagen voor zeven mensen met hun naasten uit Zeeland die zich in de palliatieve fase als gevolg van ernstige ziekten, zoals kanker, ALS, PLS, bevinden en feitelijk uitbehandeld zijn, mogelijk te maken.

Stichting Zeeuws Vocaal Ensemble (2018)
waarderingsbijdrage voor het project Hohe Messe van J.S. Bach vanwege het streven klassieke muziek meer toegankelijk te maken (o.a. door gratis toegang bij repetities) voor met name jongeren.

Stichting Feest van Herkenning - Veere (2018)
toezegging voor een waarderingsbijdrage voor de aanschaf van koffers en voorlichting voor een project dat bedoelt is vrijwilligers te scholen een positieve activiteit met mensen met (beginnende) dementie aan te bieden. In dit geval gaat het om samen zingen van oude, bekende liedjes van vroeger met de doelgroep. De Frits Lensvelt Stichting financiert in principe geen deskundigheidsbevordering, omdat dit tot de reguliere taken behoort van een stichting. De bijdrage komt daarom pas vrij als de Stichting Feest van Herkenning definitief de financiën rond heeft voor dit deskundigheidsbevorderingsproject.

Stichting Archipel School te Middelburg (2018)
waarderingsbijdrage voor de  inrichting van een veilige speel- en ontmoetingsplaats in de wijk voor kinderen met en zonder beperking.

Stichting Middelburg in Dialoog (2018)
eenmalige bijdrage voor het organiseren van een pilot kinderdialoog op de Bredeschool Cypressenhof.

Stichting Caesuur te Middelburg (2018)
financiële bijdrage voor het deel van het Caesuur-programma dat samen met studenten van de U.C.R. en kunstenaar Sophie Krier gestalte gaat krijgen. Dit betekent dat Caesuur het initiatief van een aantal studenten om meer verbinding met de stad vanuit hun studiediscisplines, zoals Art en Philosophy, om meer in contact te komen met processen in de kunstwereld gaat vormgeven.

Stichting Chocolate Lovers te Middelburg (2018)
financiële bijdrage voor het aanschaffen van een mobiele wielmachine. Met deze nieuwe machine kan de Stichting Chocolate Lovers hun vrijwilligers 6 dagen per week op pad sturen om de doelgroep (terminaal of langdurige ernstig zieke kinderen) te voorzien van mooie momenten. (Zij bieden deze activiteiten kosteloos aan. Ze kunnen dit o.a.  door het runnen van een winkeltje runnen en de opbrengst uit het winkeltje hiervoor te gebruiken). Met deze aanschaf kan de Stichting zeker 200 extra kinderen per jaar voorzien van een fijne bezigheid.

Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur (2018)
financiële bijdrage in de renovatie van de klipper Avontuur. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting is onder de indruk van uw educatieve werk voor scholieren en zou het jammer vinden als dit werk door het niet restaureren van het schip teloor zou gaan. Het bestuur waardeert bovendien het behoud van cultureel erfgoed, zeker als daar zoveel jongeren ook in de toekomst van kunnen profiteren.   

Stichting Polderhuis Westkapelle (2018)
eenmalige waarderingsbijdrage voor het organiseren van viermaal een ‘mannenontbijt’. Het doel is om met deze ontbijten ontmoetingen en een onderlinge band van gezamenlijke interesse te bevorderen. In de toekomst hoopt het bestuur van de Stichting Polderhuis Westkapelle dat deze mannen zelf mede vervolgactiviteiten gaan organiseren.

Stichting Vrienden van Hoogbegaafden onderwijs in Schouwen-Duiveland (2018)
eenmalige waarderingsbijdrage voor Vituvio. Het programma stelt kinderen in staat zichzelf te zijn en niet als een buitenbeentje te boek te staan. Het is de bedoeling deze kinderen passend (basis)onderwijs te bieden.

Stichting Welzijn Middelburg (2018)
financiële bijdrage voor Studio416, een multimediale studio waar  kwetsbare jongeren uit probleemgezinnen een plek vinden om hun talenten te ontwikkelen en doorgeven, geschoold worden en de programmering rond en de proefuitzendingen via livestreaming gaan doen. Het is de bedoeling dat Studio416 een structurele activiteit van het jongerenwerk in Middelburg wordt. De Frits Lensvelt subsidieert de onderdelen publiciteit, inrichting studio en educatie workshops.

Coöperatieve Vereniging ArtHouseZeeland (2018)
startsubsidie voor het project Kunst met een toekomst om waardevolle kunstwerken van overleden kunstenaars veilig te stellen voor de toekomst en te voorkomen dat ze bijvoorbeeld op een milieustraat terecht komen of anderszins vernietiging te voorkomen. Vooral de toegankelijkheid voor het publiek, aankoopmogelijkheden, het ambassadeurschap en het tentoon stellen van de werken van overleden kunstenaars spreekt het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting aan.

Stichting Zeeuwse Zorgschakels (2018)
financiële bijdrage voor het ontwikkelen van informatiemateriaal voor kinderen met hoofdletsel. Na inventarisatie tijdens het project Implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is er verbinding gelegd tussen CJG's, GGD en zorg. Om kinderen de juiste diagnose, zorg en ondersteuning te bieden is goede signalering nodig. Voor (ouders) van kinderen met hoofdletsel bleek dat er geen geschikt informatiemateriaal was. Dit is in samenwerking met bovengenoemde partners nu ontwikkeld.

Stichting Zeeuwse Concertzaal (2018)
waarderingsbijdrage voor project ‘Theaterlicht voor diversiteit’. De Zeeuwse Concertzaal ondergaat de komende tijd ingrijpende aanpassingen om een breder publiek aan te trekken en drempels te slechten. Dit betekent dat er ook aan inrichting van de zalen enzovoort verbouwingen plaatsvinden. De Frits Lensvelt Stichting investeert niet in onroerend goed en financiert dit ook niet. Een bijdrage om meer diversiteit tee bereiken wilde het bestuur waardeert het bestuur echter wel.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Switch (2019)
bijdrage voor het project ‘Literaire Tocht 2019’ met Johan Fretz voor scholieren en leerlingen van het voortgezet en beroepsonderwijs. Switch beoogt hierbij samen met Stichting Monument Middelburg en de Provincie Zeeland de 155 jaar afschaffing slavernij centraal te stellen. Het doel van de Literaire Tocht is:
• Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect en die behandelen vanuit de invalshoek cultuur/literatuur.
• Aandacht vragen voor cross-culturele verscheidenheid.
• Aandacht vragen voor de herdenking ‘155 jaar afschaffing slavernij’.
• Werken aan leesbevordering door alle leerlingen een speciaal door de auteur geschreven essay aan te bieden, na afloop van de lezing.
• Een bijdrage leveren aan missie en doelstelling van de Four Freedoms door het jaar heen.
De Frits Lensvelt Stichting geeft in principe slechts een keer subsidie aan een project. Bij hoge uitzondering is dit voor de Literaire Tocht voor een tweede en laatste maal gebeurd.

Stichting Caesuur (2019)
eenmalige bijdrage voor deelname met ‘RuimteCaesuur’ aan een expositie buiten Zeeland, in dit geval aan de kunstbeurs This Art Fair in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Dorpsraad Lewedorp (2019)
de Dorpsraad in Lewedorp viert in 2019 het negentig jarige bestaan van het dorp. De Frits Lensvelt Stichting geeft een bijdrage voor de aan te leggen ‘mozaïekroute’ door het dorp. Het is de bedoeling dat deze ‘mozaïekroute’ structureel blijft liggen.

Stichting GraauwRock (2019)
op 29 mei 2019 organiseert GraauwRock specifiek voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking en hun familie en/of begeleiders een festival. De Frits Lensvelt Stichting geeft hieraan een bijdrage.

Zeeuwse Documentatie Stichting (2019)
bijdrage voor de documentaire ‘EERSTE HULP BIJ OORLOG - verpleegkundige activiteiten in de Slag om de Schelde 1944’

Stichting Decreet Concreet (2018/2019)
bijdrage voor de ‘Schat van het GAK-gebouw’ in Goes. Decreet Concreet zet zich in voor het behoud van het kunstwerk van kunstenares Elsa Westland. Midden in Goes staat  het oude kantoorgebouw van het GAK al jaren leeg. Verborgen in de entreehal staat een indrukwekkend kunstwerk, een keramisch wandreliëf van 3,5 meter hoog bij 4,5 meter breed. Door het golvende lijnenspel enerzijds denken aan aardlagen (een vertaling van de diverse lagen van de bevolking die het GAK moest bedienen), anderzijds aan waterstromen, die in Zeeland natuurlijk nooit ver weg zijn. Het is de bedoeling dat het gebouw in 2019 wordt gesloopt. Decreet Concreet ijvert ervoor dat het kunstwerk op een publiek toegankelijke plaats terugkomt en ook wil het dat schoolkinderen bij het proces worden betrokken.

Galerie De Vier Gemeten Veere / Uitgeverij De Boer - De Ruiter (2019)
bijdrage aan het uit te geven van het boek ‘Veere daar moest je geweest zijn’, een naslagwerk met de namen van meer dan 1.000 kunstenaars die in Veere (een- of meermalig) tussen 1892 en 1992 werkten. De auteur is Joost Bakker. Het boek wordt gepresenteerd in juni 2019 tegelijkertijd met de gelijknamige expositie over de Veerse kunstenaarskolonie in het Veers Museum.

Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis te Axel (2019)
bijdrage voor het Hellinc-project dat tot doel heeft de in Axel geboren componist Lupus (Wulfaert) Hellinc vanwege diens verdiensten voor de polyfone muziek onder de aandacht van een groter publiek te brengen.
 
Stichting Welzijn Middelburg (2019)
financiële bijdrage voor aanschaf van een elektronische ondersteunende duofiets om kwetsbare mensen in beweging te krijgen en ze andere mensen te laten ontmoeten.
De doelstellingen van het project zijn:
1. De mensen uit hun eenzaamheid en isolement halen, uit hun huis halen. Inwoners met elkaar verbinden en zo de leefbaarheid te vergroten.
2. Het samen dingen doen en elkaar ontmoeten in een gezellige omgeving.
3. Bewoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking de mogelijkheid bieden normaal deel te nemen aan de samenleving waartoe ze behoren en ze te laten genieten van de prachtige omgeving.
4. De mogelijkheid bieden de fietsen ook beschikbaar te stellen aan andere gebruikers, bijvoorbeeld moeder en dochter voor een uitje.

Stichting Het Zeeuws Orkest (2019)
toezegging financiële bijdrage aan het project ‘De Muziekkoning’. Het plan van Het Zeeuws Orkest is om de kinderen in de steden en dorpen, verspreid over de eilanden, te bereiken met een muziekproductie die een aanvulling en aanmoediging is voor alle basisscholen om Méér Muziek in de Klas te gaan opnemen in hun onderwijsprogramma. Dit keer niet ín de klas, maar in de dorpshuizen en kleine theaters. Juist het bezoeken van een concert buiten de school maakt het voor kinderen spannend. Het is goed dat ze vroeg leren dat je voor culturele uitingen soms buiten de deur je licht moet opsteken.

Revant – Team Zeebra (2019)
toezegging financiële bijdrage voor het aanschaffen van een vast frame handbike. Poliklinische en klinische revalidanten (afkomstig uit geheel Zeeland) kunnen hier gebruik van maken. De stalling van de deze handbike is in de vestiging Goes, maar ook revalidanten van de vestiging in Terneuzen (De Wielingen) kunnen deze fiets gebruiken. De handbike zal voornamelijk met de volgende twee doelstellingen worden ingezet:
·     Als therapeutisch hulpmiddel voor meerdere behandeldoelen. Denk hierbij aan ontwikkeling van fysieke conditie en kracht, kennismaking met deze sport- c.q. vrije tijds mogelijkheid en bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl;
·     Ondersteunend trainingsmiddel voor onze Zeeuwse deelnemers aan de handbike wedstrijd.
 
Stichting Polderhuis Westkapelle (2019)
tweede en tevens laatste waarderingsbijdrage voor het organiseren van viermaal een ‘mannenontbijt’. Het doel is om met deze ontbijten ontmoetingen en een onderlinge band van gezamenlijke interesse te bevorderen. In de toekomst hoopt het bestuur van de Stichting Polderhuis Westkapelle dat deze mannen zelf mede vervolgactiviteiten gaan organiseren.

Stichting Present in Terneuzen (2019)
eenmalige financiële bijdrage om vrijwilligers te ondersteunen die in contact staan c.q. komen met kwetsbare mensen in een sociaal isolement. Het doel is de vrijwilligers in contact te brengen met deze doelgroep en ze te kunnen helpen hun isolement te doorbreken. De hulpontvangers krijgen het gevoel gezien en gerespecteerd te worden. Daarnaast geeft het de vrijwilligers een inkijkje in het leven van mensen die niet meer zonder hulp van anderen zich staande houden in de maatschappij. 

Vereniging Primas Scholengroep – ’t Paalhoofd Zoutelande (2019)
waarderingsbijdrage voor de  inrichting van een buitentuin op het schoolplein  van basisschool ’t Paalhoofd met de intentie dat er diverse mensen/organisaties gebruik van kunnen maken, zoals muziekvereniging, de buitenschoolse opvang (BSO), de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen enzovoort.

Atelier Zeeklei Krabbendijke (2019)
bijdrage voor de aanschaf van bokken en ezels voor de inrichting van het Atelier Zeeklei in de voormalige wachtruimte van het NS-station. Er komt een open atelier in deze voormalige wachtruimte waar mensen keramiek- en schilderlessen kunnen volgen. Het atelier moet een inspiratiebron zijn voor veel mensen om creatief aan de slag te gaan.

Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) (2019)
eenmalige donatie voor maximaal zes mensen met een beperking uit Zeeland om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van SailWise.  SailWise is een toonaangevende aanbieder in Nederland van meerdaagse en uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een handicap. Vanuit hun drie volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodaties kan iedereen genieten van een onvergetelijke tijd op het water. Met de juiste aanpassingen is het voor iedereen - ongeacht zijn of haar handicap - mogelijk om te (leren) watersporten. 

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2019)
eenmalige donatie voor voor de ontwikkeling van een stads- en educatieprogramma dat deze stichting opzet in samenwerking met de inwoners van Veere. De Grote Kerk Veere krijgt een nieuwe bestemming en wordt het nieuwe cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. De kerk wordt een culturele ontmoetingsplek die altijd open is en rekening houdt met een breed publiek. De combinatie van eeuwenoud erfgoed en hedendaagse technologie zorgt voor een spannende ervaring die uniek is voor Zeeland.

Ard Hesselink (2019)
toezegging bijdrage voor het boek in wording ‘Tussen dam en dijk’ over de levens zijn grootouders Frits Lensvelt Sr. en Nell Bronger. Uitgangspunt is meer aandacht en beter begrip voor het werk van Frits Lensvelt (waarvan veel in dit boek voor het eerst beschreven/getoond wordt) en een wijdere erkenning van het werk van zijn vrouw Nell Bronger die tot op heden in zijn schaduw een te anoniem bestaan heeft gehad.

Provincie Zeeland – 75 jaar Bevrijding – Slag om de Schelde (2019)
bijdrage voor het educatieve en culturele onderdeel van de viering van de ‘Slag om de Schelde’, opdat nieuwe generaties leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we de vier vrijheden (Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Vrees en Vrijwaring van Gebrek van Franklin D. Roosevelt) moeten koesteren. In 2019 en 2020 herdenken én vieren we dat het 75 jaar geleden is dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. 

Stichting Strass (2019)
Stichting Strass is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Strass ontwikkelt projecten en programma’s, die gericht zijn op de training van jongeren met een verstandelijke beperking in zelfredzaamheid. Geleerde vaardigheden kunnen de jongeren direct toepassen in hun eigen leefsituatie. Eén van de programma’s die STRAS heeft ontwikkeld is Schatbewaarder. Het programma Schatbewaarder richt zich specifiek op de financiële zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking. Het programma Schatbewaarder gaat Strass uitvoeren en implementeren op 4 scholen voor Speciaal Onderwijs in Zeeland in Terneuzen, Middelburg en 2 in Goes. De Frits Lensvelt Stichting geeft hieraan een financiële bijdrage.
 
Stichting De Oostkerk Middelburg (2019)
Eenmalige bijdrage voor de Stichting de Oostkerk. Deze stichting ging in het voorjaar van 2019 van start met een aanbod van culturele en maatschappe­lijke activiteiten. Middels concerten, lezingen, rondleidingen, en tentoonstellingen willen deze Stichting  vooral publiek uit Zeeland betrekken bij dit iconische, prachtige culturele en religieuze erfgoed. Uiteraard wil de Stichting de Oostkerk deze activiteiten ook in het najaar van 2019 en de jaren daarna voortzetten.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Vereniging Het Westkappels Koor (2020)
Het Westkappels Koor viert in 2020 haar honderdjarig bestaan. De vereniging wil dit met een speciale uitvoering vieren. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting heeft besloten deze unieke mijlpaal ruimhartig te subsidiëren.
 
Stichting for Specials (2020)
GraauwRock heeft in vervolg op het succes van het festival in 2019 voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking de Stichting for Specials opgericht. Deze Stichting for Specials organiseert nu het festival, met het vernieuwende element mensen met en zonder beperking samen kunnen genieten van muziek en ander entertainment. Ze bieden een podium aan artiesten met een beperking en laten mensen kennismaken met de doelgroep in een omgeving waar ze in hun kracht staan. Zo proberen ze bij te dragen aan empowering en inclusie van mensen met een beperking. De Frits Lensvelt Stichting geeft hieraan een eenmalige bijdr
age.

Zeeuwse Wereldvrouwen Schouwen-Duiveland (2020)
Bijdrage voor de expositie HerStory van de Zeeuwse Wereldvrouwen in de ZB te Middelburg. De expositie is bestemd voor geïnteresseerden in Vrouwengeschiedenis en Vrouwenrechten en diversiteit binnen de Zeeuwse/Nederlandse samenleving. Eerdere exposities van HERSTORY vonden plaats in 2017 in het Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland en in maart/april 2018 in de Bibliotheek van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Het gaat over 40 jaar vrouwengeschiedenis in Zeeland en daarbuiten en laat zien hoe de positie van vrouwen in de samenleving is veranderd. Het vernieuwende aspect is dat deze expositie een ''verhaal vertelt'' dat uitgaat van het motto Think Global – Act Local.

Stichting Present De Bevelanden (2020)
Eenmalige financiële waarderingsbijdrage om vrijwilligers in de Bevelanden te ondersteunen. Deze stichting biedt doorgaans hulp aan mensen aan de rand van de samenleving en die zelf geen netwerk hebben, arm zijn of een slechte gezondheid hebben. Andere doelgroepen zijn mensen in zorgcentra, zoals statushouders. De hulp is projectmatig van aard. Present speelt in op de groter wordende zorgbehoefte in de maatschappij.

Stichting Maritiem Art & Design (MAD) (2020)
Toezegging bijdrage voor reconstructie/renovatie van de archeologische vondst Caudaria Navis als behoud van ons cultureel erfgoed, mits voldoende financiële middelen binnenkomen.

Het Zeeuws Orkest (2020)
Bijdrage voor het project ‘De vlucht, de koning en de viool’. Acht professionele musici van Het Zeeuws Orkest spelen een keur aan klassieke werken, Vivaldi, Jenkins, Brahm, Souverir de Florence van Tsjaikovsky en een prachtige solo van de klarinet. Deze muziek staat op zich zelf maar wordt verbonden door een verteller die het verhaal vertelt over een Koning die wel eens in de wereld om hem heen wil zien hof de mensen wel gelukkig zijn. Geld genoeg maar...... Hij ontmoet een vluchteling die helemaal niets heeft. Een barre overtocht naar hier, geen huis of haard, maar gelukkig is hij wel! Hij heeft met alle macht zijn viool weten te redden en meegenomen. Hij heeft op de overtocht op de boot zijn prachtige muziek laten horen. Nu is hij hier en samen met de andere mensen zijn ze gelukkig omdat de muziek hun troost en vreugde biedt. De doelgroep waarvoor het Zeeuws Orkest zal optreden, zijn kinderen in de brugklas van het Voortgezet Onderwijs.

Stichting Present Walcheren (2020)
Eenmalige financiële waarderingsbijdrage om vrijwilligers in Walcheren te ondersteunen. Deze stichting biedt doorgaans hulp aan mensen aan de rand van de samenleving en die zelf geen netwerk hebben, arm zijn of een slechte gezondheid hebben. Andere doelgroepen zijn mensen in zorgcentra, zoals statushouders. De hulp is projectmatig van aard. Present speelt in op de groter wordende zorgbehoefte in de maatschappij.

Stichting Caesuur Middelburg (2020)
Eenmalige financiële bijdrage voor het project RuimteCAesuur in samenwerking met Witte Rook Breda. ruimteCAESUUR staat voor de autonomie van de kunst en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zowel jonge, beginnende als ‘gearriveerde’ kunstenaars wordt een podium geboden ten einde in een niet commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ontmoeting en het leren van elkaar nemen binnen de jaarplanning van ruimteCAESUUR een belangrijke plaats in. ruimteCAESUUR is een particulier initiatief, gestoeld op vrijwilligers [ m/v ] zonder enig winstoogmerk.

Stichting Vakanties Minima Walcheren (2020)
Eenmalige bijdrage voor de organisatie van de Kinderdag 2020 voor kinderen uit gezinnen met een minimaal inkomen.

Stichting Zeeuws Vrouwenplatform (2020)
Eenmalige waarderingsbijdrage voor de organisatie van de Internationale Vrouwendag 2020 op 7 maart.

Stichting Polderhuis Westkapelle (2020)
Toezegging eenmalige waarderingsbijdrage voor educatieproject voor kinderen om ze spelenderwijs kennis laten maken met strand, zand en natuur. Ontdekdagen voor schoolkinderen: zand en strand. Vrijwilligers van het Polderhuis een cursus van IVN laten volgen zodat zij bezoekers van de twee vuurtorens beter kunnen voorlichten over omliggende natuur.

Stichting KidzKlix (2020)
Zeeuwse kinderen met een beperking en kansarme kinderen uit Zeeland kennis laten maken met fotografie en natuur en door samenwerking met natuurpartners. KidzKlix wil deze kinderen de liefde en verantwoordelijkheid bijbrengen voor de natuur in Nederland en op die wijze hun fysieke, sociale en mentale ontwikkeling stimuleren. KidzKlix werkt nauw samen met de verschillende jeudzorgorganisaties en het speciaal onderwijs in Zeeland, evenals met de provincie en de verschillende gemeenten.

Stichting Vrienden van Zuidwester, Goes (2020)
Financiële bijdrage voor het houden van creatieve workshops voor de bewoners van Zuidwester.

Stichting Volkssterrenwacht Phillipus Lansbergen, Middelburg (2020)
Bijdrage voor het educatieproject ‘replica Jacobstaf’. Het project is bedoeld om basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 en brugklasleerlingen in Zeeland kennis te laten maken met de relatie sterrenkunde en navigatie.

Stichting Gewoon Wonen Vlissingen (2020)
Waarderingsbijdrage voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte voor wonenproject voor acht jongvolwassenen.

Stichting Nationaal Watersnoodmuseum (2020)
Bijdrage aan het project ‘Communicatie tijdens en na de ramp’. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde of worden er specifiek uitgelicht: de radiozendamateurs, Schouwen-Duiveland (waaronder de noodzender), communicatienetwerk van schepen, militairen en andere vormen van communicatie en verbindingen. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting acht het doen beseffen van het historische belang van de communicatie van toen zeker in vergelijking met het huidige communicatietijdperk bijzonder nuttig.

Stichting Het Buitenhof (2020)
Bijdrage aan meerkosten voor een vakantiereis van 20 Zeeuwse jongvolwassenen met een beperking. In verband met de Corona-pandemie vindt deze vakantiereis alleen in Nederland plaats.

Stichting Popmonument (2020/2021)
Toezegging van een bijdrage voor de organisatie van het popprogramma On Tour in Veere en in Middelburg. De concerten vinden plaats in monumenten gecombineerd met een interactief programma en wil de verhalen van deze plekken ontsluiten, samen met erfgoedpartners. Stichting Popmonument wil zo proberen nieuwe doelgroepen mee te nemen in de belangrijke geschiedenis van de steden Veere en Middelburg. Ook het wereldmuziek zal een onderdeel van het programma uitmaken. In verband met de Corona-pandemie kan deze On Tour mogelijk pas plaatsvinden in 2021.

Collectief Rimpelingen (2020/2021)
Toezegging van een bijdrage voor de productie van de voorstelling Rimpelingen, brieven uit Zeeland. Het is een Zeeuws project dat stem geeft aan verhalen van ouderen in coronatijd – de zogenaamde ‘kwetsbare groep’, het ‘dorre hout’, óver wie er vaker wordt gesproken dan dóór of mét. Het project onderzoekt wat hun ervaringen ons leren over de plek van ouderen in onze samenleving vandaag. Over eenzaamheid en verbinding. Met het doel om ons allen, oud en jong, (weer) dichter bij elkaar te brengen.

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ovezande (2020/2021)
Bijdrage voor de inrichting ‘Theehuis De Pastorie’, een soort Engels theehuis voor de kleinschalige opvang en dagbesteding van o.a. psychiatrische patiënten. Een kleinschalig project waarbij het meer om de beleving gaat dan om de aantallen.

Stichting Stukafest Middelburg (2020/2021)
Bijdrage voor de organisatie Stukafest 2021 in livestream. Stukafest heeft tot doel het kennismaken met culturele activiteiten voor studenten, cultuursnuivers en mensen van de stad Middelburg. Stukafest is een landelijk festival dat in 12 andere steden wordt georganiseerd, is laagdrempelig en biedt toegang voor participatie in regionale cultuur voor jong en oud. Stukafest biedt mogelijkheden om Middelburg (regionaal en landelijk) op de kaart te zetten en verbinding te leggen tussen studenten en bewoners van de stad.

Stichting Landschapsbeheer (2020)
Financiering van een informatiebord en zitbank bij de historische begraafplaats in Vrouwenpolder. In 2018/2019 zijn diverse graven (o.a. van Frits Lensvelt Sr.) gerestaureerd en de begraafplaats is in september 2019 feestelijk opgeleverd.

Music Stages (2020/2021)
Bijdrage voor het project/voorstelling/optreden in de Grote Kerk Veere in Zeeland. Het is de eerste keer dat Music Stages Zeeland aandoet. Als klein maar daadkrachtig productiehuis heeft Music Stages met kwalitatief hoogstaande programma’s over de jaren een sterke naam en trouw publiek opgebouwd, vooral in Amsterdam maar ook daarbuiten. De meest creatieve musici van het Concertgebouworkest bieden een podium aan bijzondere gasten en veel talentvolle jonge musici. Samen rekken ze de grenzen van de klassieke muziek op en spelen ze in op actuele stromingen. Hun doel: een creatieve en inclusieve klassieke muziekcultuur. In de Grote Kerk in Veere kunnen ze hopelijk in maart/april Dido en Aeneas opvoeren. Als door de Corona dit niet mogelijk is, dan volgt er uitstel.

Nederlandse Filmacademie (2020/2021)
Bijdrage aan de realisatie van een film van 20 minuten die plaatsvindt in Zeeland en waarin het Zeeuwse Landschap nadrukkelijk in beeld zal komen. De studenten die hieraan zullen werken, hebben als doel dat zij deze film kunnen vertonen op verschillende filmfestivals & plekken in specifiek Zeeland, maar ook andere plekken in Nederland en de rest van de wereld. Zij zullen filmen in maart, de postproductie zal zijn van april tot en met juni en de film is af in juli. Er is een nauwe samenwerking met de AVROTROS. Het is de bedoeling dat de film universeel zal zijn en gaat over het gemis van een connectie en vechten voor wat je waard bent.

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Ieder Mooi, Goes (2021)
Bijdrage voor project ‘Recepten voor aandacht’. Dit project komt ten goede komt aan de meest kwetsbaren in de samenleving en streeft naar het bevorderen van het gevoel van eigen­waarde van deze groep mensen. De mensen die ervoor in aanmerking komen, krijgen tweemaal een gratis een beautyarrangement met als doel het geven van aandacht, een luisterend oor en de boodschap dat je mooi bent zoals je bent. En dát in deze Covid-19-tijd, waar iedereen smacht naar wat meer beleving en vrolijkheid.

Stichting Vrienden van ’t Huus, Hulst (2021)
Waarderingsbijdrage voor het inrichten van de tuin voor de bewoners (mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) van ‘t Huus.

Stichting Caesuur, Middelburg (2021)
Financiële bijdrage voor de uitwisseling van internationale Europese van kunstenaarsinitiatieven van 4-6 juni 2021 in Aarhus (Denemarken) om zo Zeeland op de internationale kaart te presenteren en te zetten.

Stichting Kledingbank Zeeland (2021)
Waarderingsbijdrage voor het werk van de Stichting Kledingbank Zeeland. Deze stichting wil via een mobiele uitgifte van tweedehandskleding gemakkelijker toegankelijk zijn voor minderdraagkrachtige mensen met verwijzing van een maatschappelijke instelling.

Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning, Koudekerke (2021)
Waarderingsbijdrage voor de herinrichting van de tuin voor de bewoners (verstandelijk en meervoudig beperkte jong volwassenen) van deze stichting in Koudekerke.

Stichting het Etty Hilleshum Huis (2021)
Een waarderingsbijdrage voor de totstandkoming van het Etty Hilleshum Huis in Middelburg. In principe doneert de Frits Lensvelt Stichting geen gelden voor onroerend goed, maar heeft hiervoor een uitzondering gemaakt, omdat het huis een poel voor educatie, wetenschap, cultuur en kunst zal zijn en vooral omdat Etty Hillesum aangaf dat je ook in zeer moeilijke tijden van vervolging en oorlog kunt leven zonder te haten. Een thema dat in deze tijden zeer relevant is en waarmee wetenschappers, kunstenaars en diverse stichtingen zich bezighouden. Stichting het Etty Hillesum huis.

Zeeuwse Documentaire Stichting (2021)Bijdrage voor het project ‘Kruis in de duinen, met het educatieve doel om jongeren te betrekken bij de Zeeuwse geschiedenis en hen ervan op de hoogte te brengen dat vlak voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog ook hier in onze provincie nog executies plaatsvonden.

Stichting Zeeuwse Concertzaal (2021)Bijdrage voor het installeren van een geluidsdouche bij de ‘Nieuwe composities’ in de gerenoveerde concertzaal. Het betekent dat bezoekers/muziek­liefhebbers die langs partituren lopen die zijn geplaatst aan een wand van de foyer van de concertzaal deze kunnen horen en beluisteren. Dat was een grote wens van Ad van 't Veer, de onlangs overleden oprichter en directeur van de Stichting Nieuwe Muziek en is een speciaal aandenken aan hem.

Stichting Pluim (2021)Bijdrage voor het project/boek ‘Het Pennywafelhuis als inspiratie’. Het boek zal de ervaringen van het succesvolle Community Art project - het Pennywafelhuis – ter inspiratie en educatie te delen met o.a. gemeenten, sociaal culturele instellingen, beeldend kunstenaars en andere cultuurmakers, MBO en HBO-instellingen op het gebied van cultuur en welzijn verwoorden.

Stichting Cultureel Erfgoed ‘het Warenhuis’ te Axel (2021)Waarderingsbidjrage voor een vitrine voor de verworven kraaltjestassencollectie.

 
BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Ard Hesselink (2022)
Ard heeft het boek ‘Frits Lensvelt Jr. Erudiet Clochard, Ascetisch Bourgondiër’ geschreven over de oprichter van onze stichting ter ere van Frits’ 100ste geboortejaar op 13-05-2022. Frits was de oom van Ard. Er zijn bijdragen te lezen van diverse oud-collega’s, vrienden en familieleden. Veel foto’s en opnamen van werk van Frits zijn er in opgenomen. Ook is er een hoofdstuk van kunsthistorica Dr. Lies Netel, die Frits’ werk analyseert en een plaats geeft in de tijd. De presentatie van het boek vond plaats op 13 mei 2022 in het museum in Veere en daar is ook een kleine expositie van het werk van Frits te bewonderen. De Frits Lensvelt Stichting heeft de financiering van het boek voor haar rekening genomen. Het boek is te koop in het museum in Veere en bij Ard Hesselink.

Stichting Zeeuws Weerzien (2022)
Bijdrage voor het ontwikkelen van leesteams om kwetsbare ouderen uit te dagen deel te nemen in sociale netwerken door het delen van herinneringen aan het Zeeland van de vorige eeuw. Het initiatief ‘oral history’ ondersteunt de doelstellingen van de Frits Lensvelt Stichting.

Stichting Klaterklanken (2022)
Bijdrage voor het geven van een openluchtconcert en wandelingen bij de Manteling te Domburg. Het doel is dat alle musici op 11 september 2022 een dialoog met de omgeving aangaan. Jong professioneel muziektalent dat zich laat inspireren door de natuur en het erfgoed van het landgoed. Tijdens concertwandelingen creëren de musici composities en improvisaties die aansluiten bij de omgeving. Helaas vinden het concert en wandelingen in 2022 geen plaats. Mogelijk komt er in 2023 een identieke aanvraag en dan zal het bestuur dit verzoek welwillend bekijken.

Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland (2022)
Bijdrage voor het project ‘De Kleine Zeemeerman’. Het project heeft een educatief karakter door basisschoolleerlingen kennis te laten maken met klassieke muziek.

Stichting Graniet (2022)
Waarderingsbijdrage voor de aanschaf van een CDRL. Het project bestemd is voor de groep zwakkere/kwetsbare mensen uit onze Zeeuwse samenleving, demente mensen en eventueel mensen met een beperking. De CRDL is een innovatief instrument dat fraai van uiterlijk is, fijn aanvoelt en waar een keur aan geluiden op ingesteld kan worden, die door aanraking opgeroepen kunnen worden. Door de CRDL kunnen mensen spelenderwijs met elkaar communiceren.

Stichting Caesuur, Middelburg (2022)
Financiële bijdrage voor het deelnemen met basisscholen met vluchtelingenkinderen aan het wereldrecord maken van het langste schilderij ter wereld. Het bestuur vindt het een educatief en voor kinderen wegens de diverse achtergronden en nationaliteiten, ook een verbindend project.

Stichting Vrienden van Vlissingen (2022)
Waarderingsbijdrage voor het project 1572 (6 april 1572) en toen barstte de bom. Vergroting bewustwording en historisch besef inwoners regio en een educatieve toevoeging aan het "product Vlissingen" door hoorspelen en geluidsbeelden op drie plekken in de stad. De bedoeling is het levend houden van de verjaging van de Spaanse overheersing, het begin van de bevrijding van Nederland en het ontstaan van de Republiek der Nederlanden.

Stichting Cultuurhuis Kuiperspoort (2022)
Waarderingsbijdrage in de materiaalkosten van het project ‘Verbonden in klei’, waar de Oekraïense kunstenaar Yuriy Nikitenko en de nieuwe keramiekdocente Annett Fischer samen de artistieke uitdaging aangaan door verbinding te maken via hun materiaal: de klei.

Stichting Kinderfondsen Nederland (2022)
Waarderingsbijdrage voor het plaatsen van een calisthenicsplein op de praktijkschool De Wissel te Goes, om jongeren tot meer bewegen aan te zetten dan tot nu toe gebeurt en een het sterk educatief karakter heeft.

Stichting Theater Stuiter (2022)
Bijdrage voor het houden van theatervoorstellingen Robins Eiland en Niet Normaal in Zeeuwse basisscholen. Deze voorstellingen moeten jongeren tot nadenken stimuleren over het slavernij­verleden en voor de allerkleinsten ook over natuurbehoud.

Stichting Tout Lui Faut (2022)
Waarderingsbijdrage voor dialoog (via lezingen) tussen nabestaanden van tot slaafgemaakten en nazaten plantagehouders in het MuZEEum te Vlissingen.

Uitgeverij Den Boer / De Ruiter (2022)
Financiële bijdrage voor het uitgeven van een boek over ‘Buurtschappen in Zeeland. Het project heeft een educatief karakter en de uitgave ervan is belangrijk als behoud van cultureel erfgoed.

 

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

ZB Bibliotheek van Zeeland (2023)
Financiële bijdrage voor de binnen- en buitententoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’. De exposities zijn door hun lage drempel een goede manier om bij te dragen aan de bewustwording in dit geval dat passende zorg voor sommige mensen (lhbti- en gendergerelateerd) in onze samenleving niet vanzelfsprekend is.

Stichting Prospektor (2023)
Bijdrage voor het maken van de podcast ‘Mina en Mevrouw’.
Het verhaal schetst een beeld tussen de verhouding van de‘beter gesitueerden’ en het 'gewone volk'. Bovendien is het onderwerp van de podcast typisch Zeeuws.

Equi Amica (2023)
Waarderingsbijdrage voor het organiseren van de eerste editie van een eendaags evenement voor paardenliehebbers met veel kinder- en andere activiteiten. Het is de bedoeling van het project om diervriendelijkheid (natural horsmanship) te bevorderen.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2023)
Eenmalige start- c.q. waarderingsbijdrage voor het organiseren van het festival Sinfionetta (strijkersmuziek) in samenwerking met het Sinfionetta Amsterdam van kleinschalige concerten op diverse historische locaties met onverwachte plekken op Walcheren en met als festivalhart de Grote Kerk in Veere.

Stichting Rimpelingen / De Baaierd (2023)
Bijdrage voor de Baaierd, een gildewerkplaats voor schrijvers. Met als doelen: beginnende Zeeuwse vertellers laten zien dat schrijver worden kán, samen met een baaierd aan collega’s, gevorderde schrijvers uit Zeeland het vertelpodium geven dat ze verdienen met een scala aan toehoorders en om aan alle Zeeuwen te laten weten dat verhalen op vele manieren ontstaan.

Stichting Scouting Zierikzee en omstreken (2023)
Waarderingsbijdrage aan het realiseren/vervangen van een materialenschuur voor de Scouting Zierikzee. Een goede opslag voor spelmateriaal is nodig opdat de activiteiten voor de jeugdleden -elk kind is welkom- gewaarborgd kan blijven. Het verbindende karakter van de scouting in deze steeds meer individualistische maatschappij is erg belangrijk. Jongeren leren er samenwerken en elkaar te respecteren.

Stichting Present Walcheren (2023)
Waarderingsbijdrage voor het maken van muziek in het Sint Jans hospice de Casembroot.

Stichting Social Film (2023)
Financiële bijdrage voor het maken van de documentaire Hoofd Stuk. Het doel van de documentaire is om meer inzicht te geven in levend-verlies, meer aandacht voor naasten in de begeleiding van mensen met NAH (hersenaneurysma) te bevorderen en meer openheid te creëren om met elkaar over dit soort lastige onderwerpen in gesprek te gaan. De film onder regie van Lieke Anna Haertjens (haar debuut) speelt zich af in een Zeeuws verzorgingshuis en zal o.a. Omroep Zeeland te zijner tijd uitzenden. Waarschijnlijk vindt de premiere op Film By the Sea in Vlissingen plaats.

Stichting Vier het Leven (2023)
Toezegging waarderingsbijdrage voor het online cultureel aanbod toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen voor de doelgroep Zeeuwse ouderen vanwege het educatieve karakter.

Rosalinde van Ingen Schenau (2023)
Aanmoedigingsbijdrage (eenmalig) voor het kunstwerk ‘Sound Wave’ B-24M | 10-FO 44-50747 voor het kweken van bewustwording bij de scholieren/studenten van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee, over de verschrikkingen van oorlog en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Stichting Danzee (2023)
Bijdrage voor het project ‘Land in Zee’ met het doel versterking van de keten van talent­ontwikkeling dans in Zeeland, vooral gericht om jonge kinderen (6-8 jaar) en om jongeren een mooi perspectief te bieden en te stimuleren zich verder te ontwikkelen in de dans. Belangrijk, omdat dans een positief effect heeft op de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren.

Stichting KNMR Westkapelle (2023)
Bijdrage voor het samenstellen van een boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van KNMR Westkapelle.

Stichting Valreep (2023)
Bijdrage voor ‘Dansen op der Boede’, een maatschappelijk relevante voorstelling over Martien Beversluis’leven. Deze voorstelling vindt plaats op diverse lokaties en op kleinschalig niveau.

Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek (2023)
Bijdrage voor de aanschaf van geluidsapparatuur en podiumverlichting, omdat deze organisatie een belangrijke taak vervult voor de leefbaarheid van Ellewoutsdijk en de regio met laag­drempelige activiteiten voor een divers publiek.

Stichting Humanitas (2023)
Eenmalige bijdrage voor project Maatjes Licht Verstandelijk Beperkten Zeeland met als doel: het vergroten zelfbewustzijn en zelfredzaamheid van deelnemers met een licht verstandelijke beperking en het verkleinen van hun sociaal isolement).

Stichting Weitjerock (2023)
Eenmalige bijdrage voor het project ‘WeitjeRock Young Talent’, omdat het laagdrempelig, vernieuwend en educatief is. Het is een goede manier jonge kinderen kennis te laten maken met muziek en hun interesse te wekken om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Stichting Kunstspoor (2023)
Bij de viering van 25 jaar Kunstspoor staat ‘Verbinding’ centraal: verbinding met de inwoners van Noord-Beveland, verbinding met alle lokale culturele instellingen en verbinding met bedrijven op het eiland. Dit gebeurde tot op heden niet. In 2023 organiseert Kunstspoor met alle 27 culturele instellingen van Noord-Beveland een groot feest voor álle inwoners van Noord-Beveland, waarbij niemand vergeten wordt. Kunstspoor zoekt vooral de verbinding met mensen die nooit aan kunst kijken toe komen, omdat zij vaak alle energie nodig hebben voor hun dagelijks leven. We organiseren bijeenkomsten in hun eigen dorpshuis en plaatsen de kunst op een prominente plek in ieder dorp. Voor alle basisschoolleerlingen organiseren we een gratis kinderkunstweek met 18 workshops. Het bestuur van de Frits Linsvelt Stichting vindt en vond dit een laagdrempelig, verbindend en ook educatief project en daardoor een goede reden om het financieel te steunen.

Ard Hesselink (2023)
Ard Hesselink is bezig met het samenstellen en uitgeven van een catologus over het oeuvre van Frits Lensvelt Jr., oprichter van onze stichting. Met als drijfveer: Meer aandacht voor een vrijwel vergeten maar belangrijk kunstenaar en verdieping van de kennis omtrent zijn leven en werk. Het bestuur vindt het een belangrijke uitgave die recht doet aan de oprichter van onze stichting en besloot daarom ook tot (mede)financiering van deze catalogus.

Stichting Pumptrackbaan Axel (2023)
Donatie/aanmoedigingsbijdrage voor de aanschaf van een dam- en schaakspel voor de jeugd bij de Pumptrackbaan te Axel.

Stichting De Clinch (2023)
Financiële bijdrage voor de organisatie van een circusfestival met als artiesten jongeren met en zonder verstandelijke beperking. Het project is bestemd voor een groep zwakkere/kwetsbare mensen uit onze Zeeuwse samenleving, mensen met een (verstandelijke) beperking, maar het staat ook voor een inclusief traject.

Stichting Armoede Fonds (2023)
Eenmalige bijdrage voor de uitgifte van steunpakketten aan kwestbare ouderen die in Zeeland in armoede leven.
Juist deze kwestbare ouderen behoren tot een van de doelgroepen die wijlen Frits Lensvelt destijds voor ogen had.
Het gaat hier om oudere mensen die moeten rondkomen van alleen AOW en die door de hoge inflatie, hoge energiekosten (o.a. door slecht geïsoleerde huizen enzovoort)in financiële problemen komen. Belangrijk is ook het blijvend contact leggen met deze doelgroep door lokale mensen (vrijwilligers).Door het aanbieden van een sociaal netwerk kunnen zij nu in beeld blijven en is wellicht eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2023)Financiële bijdrage voor project NDT X Grote Kerk Veere dat door de combinatie van moderne dans, de expertise van het NDT (Nederlands Dans Theater) en de erfgoedwaarden en erfgoedverhalen van de Grote Kerk garant zal staan voor intensief leren en beleven

Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig (2023)Eenmalige bijdrage voor het samenstellen van een wandelgids langs Nederlandse kunstenaarskolonies en schildersdorpen,   vooral omdat zowel Domburg als Veere onderdeel zullen zijn van deze wandelgids waarmee de Zeeuwse component is garandeerd.

Stichting door de Wind (2023)Financiële bijdrage voor het project ‘Varende broedplaats’ dat plaatsvindt op het schip ‘De Vrijbuiter’. Dit maak- en onderzoeks­traject staat open voor 8 tot 15 jongeren binnen de leeftijdsgroep 16-28 jaar die zich interesseert voor kunst, zelf kunst maakt of hier nieuwsgierig naar is en waarbij alle kunstuitingen welkom zijn. Door de diversiteit kan een spannende samenwerking en eindwerk ontstaan.

Stichting University College Roosevelt (2023)Bijdrage aan publicatie over door de UCR-studenten verzamelde voorwerpen die overal uit de wereld vandaan komen maar met een duidelijke Zeeuwse connectie hebben.

Stichting Leergeld Walcheren (2023)Eenmalige bijdrage aan het project ‘Gelijke kansen voor iedereen’ door benodigde digitale leermiddelen of fietsen beschikbaar te stellen voor gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Ook betaalt de stichting bijvoorbeeld sportabonnementen en zwemlessen. Wij vergoeden een (refurbished) laptop of een iPad voor kinderen op de basisschool en op het voortgezet onderwijs.

 

BEELDMERKFRITSLENSVELSTICHTINGbeigesmaller

Stichting Eindeloos (2024)
Bijdrage voor ‘Eindeloos Eiland Festival’ , een vernieuwend, verbindend en ook educatief project. Waarmee de organisatie beoogt via talentontwikkeling meer te werken aan diversiteit en de focus zet op ‘Nieuwkomers’. Dit gebeurt via gebruikmaking van de spirituele functie van vlaggen en banieren zoals in veel andere culturen gebruikelijk is.

Stichting Bachkoor (2024)
Bijdrage voor 25 toegangskaarten om speciek te kunnen geven aan eenzame alleenstaanden of mensen met een smalle beurs om de uitvoering van het koor te kunnen bijwonen. De distributie van de toegangskaarten vindt plaats via de stichtingen Hofje onder den Toren en Samen voor Elkaar.

Stichting Levend IJzendijke (2024)
Bijdrage voor de uitvoering van een kindertoneelstuk over het beleg van IJzendijke door Prins Maurits. Met de bedoeling om op deze manier zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met spelen of kijken naar toneel en ze meteen wat van de geschiedenis van IJzendijke en Zeeland mee te geven.

Stichting Vrienden van de Borselse Sprinter (2024)
Eenmalige bijdrage voor de Borselse Sprinter. De doelstelling van de Borselse Sprinter is om eenzame ouderen bij elkaar te brengen, die zelf geen of nauwelijks mogelijkheden hebben om samen iets gezelligs te gaan doen en vaak de financiële middelen hiervoor niet hebben.

Stichting Theatermakers Achterhoek (2024)
Bijdrage aan theater op locatie ‘De Heks van Almen’’, een emanciperend en verbindend project en in deze tijd van anti-emancipatiebewegingen ook educatief.

Stichting Zeeuwse Concertzaal (2024)
Bijdrage voor de uitvoering van acht parkconcerten met klassieke-, hedendaagse- en wereldmuziek in Middelburg. Bedoeling is dat de concerten gratis toegankelijk zijn en zijn daardoor ook laagdrempelig. Daarnaast valt het ongedwongen, informele karakter in combinatie met kwalitatief hoogwaardige concerten met een grote diversiteit op.